15 antwoorden over nieuwe modelovereenkomsten voor ZZP consultants

ZZP - IT Consultants ZZP Nieuws

Afgelopen maand is een van de grootste veranderingen voor de ZZP markt in jaren van kracht geworden: de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA). Met de nieuwe wet wil de overheid schijnzelfstandigheid tegengaan en meer balans brengen in de verhouding tussen loondienst en zelfstandigheid. De koersverandering heeft veel teweeg gebracht binnen het ZZP-domein, en ondanks het invoeren van modelovereenkomsten die de rol van de VAR overnemen, worstelen werkgevers, intermediairs en ZZP-ers nog altijd met veel onbeantwoorde vragen. 15 antwoorden over de nieuwe wetgeving en de impact ervan op zelfstandige professionals.

Nederland telt volgens cijfers van het CBS inmiddels meer dan 830.000 ZZP’ers. Veel zelfstandige professionals zijn actief in de bouw en zorg – naar schatting gaat het om meer dan 110.000 in de bouw en zo’n 80.000 (zorg) ZZP’ers. Het segment voor zakelijke dienstverlening kent het grootste aantal ZZP’ers. Ons land telt circa 300.000 bedrijven die actief zijn binnen de zakelijke dienstverlening, waaronder accountantsbureaus, management consultancybureaus, ICT-adviesbureaus, juridische kantoren, architectenbureaus, ingenieursbureaus, marktonderzoeksbureaus, notariskantoren en communicatiebureaus. Van deze 300.000 geregistreerde partijen, is maar liefst 86% freelancer, wat neerkomt op meer dan 250.000 ZZP’ers. Organisatieadviseurs en management consultants vormen het grootste deel van deze groep . In totaal zijn er zo’n 85.000 ZZP consultants actief in Nederland.

Vanaf 1 mei 2016 krijgen ZZP consultants te maken met enorme veranderingen in de manier waarop zij hun ondernemerschap en bedrijfsvoering moeten inrichten. Sinds deze datum kunnen ze namelijk niet langer een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de belastingdienst. In plaats daarvan wordt van ZZP-consultants verwacht dat ze een modelovereenkomst afsluiten met hun opdrachtgever. Deze modelovereenkomsten zijn door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten van opdracht. De Belastingdienst verklaart dat, wanneer een professional werkt op basis van een dergelijke modelovereenkomst, de arbeidsrelatie tussen deze persoon en zijn op haar opdrachtgever niet is aan te merken als een dienstbetrekking. Daarmee wordt voorkomen dat loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen. Uiteraard moet de feitelijke situatie dan wel overeenkomen met wat in de overeenkomst staat.

Hele artikel · Bron: Consultancy.nl · 6/6/2016

Deel dit bericht via: