Afschaffing VAR mag niet leiden tot ZZP’er pesten

Wiebes moet echte ondernemers niet lastig vallen, maar juist stimuleren

123rf

Stichting ZZP Nederland vindt dat er een einde moet worden gemaakt aan de onzekerheid waarin veel ZZP’ers verkeren, nu de VAR wordt afgeschaft. “Er heerst op dit moment volstrekte onduidelijkheid over modelcontracten en dat zorgt voor nodeloze onrust onder ZZP’ers en opdrachtgevers”, zegt voorzitter Maarten Post. “Als ik hoor dat zelfstandigen het wetsvoorstel vooral ervaren als een bedreiging en niet als een oplossing, dan doet de staatssecretaris iets niet goed.” Het is niet zozeer de inhoud van de nieuwe regeling, maar veel meer het gebrek aan informatie over de werkwijze, dat voor onzekerheid en onrust zorgt.

De nieuwe wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is bedoeld om schijnconstructies door foute opdrachtgevers beter te kunnen traceren en uit te bannen. De opdrachtgever is niet langer gevrijwaard voor naheffing werkgeverspremies en loonheffing en dus meer verantwoordelijk voor de opdrachtovereenkomst. De Belastingdienst moet beoordelen of er geen sprake is van werknemerschap.

Hele artikel · Bron: ZZP Nederland · 2/2/2016

Deel dit bericht via: