Aftellen naar het nieuwe zzp-contract

Over een maand bestaat de VAR niet meer. Per 1 mei wordt het boterbriefje van de zzp’er vervangen door een apart contract voor iedere klus. De onrust onder zelfstandigen is groot .

VARHet zaaltje is afgeladen vol. Tientallen zzp’ers zijn toegestroomd naar de workshop van FNV Zelfstandigen om te horen hoe het straks moet als hun vertrouwde bewijs van zelfstandig ondernemerschap verdwijnt. In plaats van deze zogeheten Verklaring Arbeidsrelatie (Var), elk jaar klakkeloos verstrekt door de Belastingdienst na het invullen van een A4’tje met vragen, moeten ze gaan werken met opdrachtovereenkomsten per klus. Bergen administratie vrezen ze en erger nog: dat zij opdrachten mislopen of niet meer kunnen werken op de oude vertrouwde manier.

Dat risico is niet denkbeeldig, blijkt uit de uiteenzetting van FNV-juristen Marcel van der Zande en Juliët Limburg. Vooral mensen die via aaneensluitende contracten langere tijd achtereen voor één opdrachtgever werken of steeds via dezelfde intermediair aan opdrachten worden geholpen, lopen het risico dat de fiscus ze als werknemer aanmerkt. Met als gevolg dat zowel opdrachtgever als -nemer (achteraf) loonbelasting en premies moet afdragen. En daar zitten zij geen van beiden op te wachten.

Risico’s

Maar ook zzp’ers met wisselende opdrachten, zoals vertalers, tekstschrijvers of tolken, lopen fiscale risico’s. De Belastingdienst toetst namelijk per opdracht of er sprake is van een inhoudingsplichtige arbeidsrelatie en de opdrachtgever dus sociale premies moet inhouden. Werk je bijvoorbeeld ergens een dagdeel per week vast met daarnaast opdrachten via intermediairs en losse klussen, dan kan de fiscus je werkzaamheden steeds anders beoordelen. Haal je daardoor niet langer de grens van 1225 uur per jaar aan in eigen bedrijf, dan verspeel je je zelfstandigenaftrek — een fiscale handreiking van ruim € 7000.

‘Inhoudelijk blijft de fiscus precies dezelfde eisen stellen aan het zzp’er-schap’, probeert Limburg de gemoederen te sussen. ‘De drie pijlers aan de hand waarvan hij toetst of er sprake is van een zogeheten inhoudingsplichtige arbeidsrelatie zijn het ontbreken van loon, werkgeversgezag en vrije vervanging. Met name door toetsing aan de laatste twee kan een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen een arbeidsrelatie waarvoor wel of niet loonbelasting en premies ingehouden moeten worden.’

Naar eigen inzicht

Met werkgeversgezag en vrije vervanging wordt bedoeld dat je vrij bent om het werk naar eigen inzicht in te richten om tot het gewenste resultaat te komen. En dat je de mogelijkheid hebt om iemand anders te sturen in jouw plaats. ‘Leg je dat vast in eenmodelcontract of via een individuele overeenkomst van opdracht en houden beide partijen zich daaraan, dan heb je net als bij de Var zekerheid vooraf dat je niet alsnog als werknemer wordt aangemerkt.’

Hele artikel · Bron: FD · 1/4/2016

Deel dit bericht via: