Bedrijven in paniek over arbeidsrelatie met zzp’er

‘Bedrijven in paniek over zzp’ers Een bouwvakker moet straks zijn eigen gereedschap meenemen. Maar wat betekent het voor zijn opdrachtgever als hij dat vergeet?’gereedschap

Een bouwvakker moet straks zijn eigen gereedschap meenemen. Maar wat betekent het voor zijn opdrachtgever als hij dat vergeet?

Bedrijven maken zich ernstig zorgen dat zij achteraf loonheffing moeten gaan betalen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die zij inhuren. Ook vrezen zij dat sommige zzp’ers alsnog als werknemer behandeld willen worden.

Reden voor de zorg is de beoogde vervanging van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) door de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) per 1 april. Als de Eerste Kamer hiermee instemt, zet deze wetswijziging de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op losse schroeven. Bedrijven zijn druk bezig de risico’s daarvan af te wentelen.

Omroep NTR heeft 200 freelancers aangeschreven dat zij zich moeten aanmelden bij vier bemiddelingsbedrijven, om via deze intermediairs in aanmerking te blijven komen voor opdrachten bij de omroep. NTR schrijft met het inhuren van freelancers via facilitaire bedrijven de risico’s te beperken van de wet waarmee het kabinet vanaf 1 april schijnzelfstandigheid wil tegengaan. Meer mediabedrijven verwijzen freelancers naar payrollbedrijven en andere arbeidsbemiddelaars om te vermijden dat zij als werkgever worden aangemerkt, met de extra kosten die daarbij komen kijken.

Ook voor de IT, de bouw en de consultancy zoeken bedrijven naarstig naar mogelijkheden om geen rechtstreekse overeenkomsten te hoeven aangaan met zelfstandige opdrachtnemers. De Algemene Bond van Uitzendorganisaties (ABU) bevestigt dit beeld. Ook de belangenorganisatie ZZP Nederland ziet dit gebeuren.

Zowel belangenorganisaties als fiscaal deskundigen waarschuwen echter zelfstandig ondernemerschap al snel ter discussie staat als opdrachtgevers en opdrachtnemers geen rechtstreekse overeenkomst aangaan. De bemiddelaar loopt dan het risico als werkgever te worden aangemerkt. Als die zijn verplichtingen niet kan nakomen, zoals afdracht van loonbelasting en sociale lasten, draait de opdrachtgever daarvoor op.

Een ander reëel risico is dat zzp’ers naar de rechter stappen om een dienstverband als werknemer af te dwingen, zegt belastingadviseur Jan-Bertram Rietveld van EY. Bijvoorbeeld om na afloop van een opdracht aanspraak te kunnen maken op een werkloosheidsuitkering of bij ziekte op doorbetaling door de werkgever.

Hele artikel · Bron: FD • 15/1/2016

Deel dit bericht via: