Belastingtip: jaarrekening niet verplicht voor zzp’er


Veel zelfstandigen zonder personeel laten onnodig een jaarrekening opmaken. Van de fiscus hoeft dit namelijk niet.

Als zzp’er dien je aan het einde van het jaar een balans- en winst en verliesrekening op te laten stellen. Meestal doet je boekhouder of accountant dat.

De balans betreft de stand van zaken op 31 december, hierop staan bezittingen (inventaris, vorderingen en liquide middelen) en schulden (te betalen omzetbelasting, lening, eigen vermogen, crediteuren).

Inkomstenbelasting

Uit het boekhoudpakket van je boekhouder komt ook de winst- en verliesrekening waarop omzet (exclusief btw) staat en kosten (exclusief btw) staan. Deze bedragen neemt je boekhouder over in de aangifte Inkomstenbelasting.

Jaarrekening

Je hoeft dus niet akkoord te gaan met het voorstel van de boekhouder om specifiek een jaarrekening op te stellen. Zo’n jaarrekening is een boekwerkje met een uitgebreide balans- en winst- en verliesrekening -met toelichting en kengetallen- en kost vele honderden euro’s.

Vroeger werden dit soort boekwerkjes standaard gemaakt. In tijd van crisis moet de zzp’er in de kosten snijden. Dan is het niet opmaken van de jaarrekening een goed begin.

Financiering

De jaarrekening is niet noodzakelijk om aan je verplichtingen aan de fiscus te voldoen. Wel kan de jaarrekening handig zijn in andere situaties. Banken nemen niet altijd genoegen met de uitdraai van de balans- en winst- en verliesrekening bij de aanvraag van een lening of hypotheek.

In dat geval kan je boekhouder alsnog de jaarrekening opstellen en stuurt hij daarvoor een factuur.

Bron: Z24 / Peter Brink, oprichter van zzp-boekhouder.nl • 5/05/2014

Deel dit bericht via: