Doet de SP een keer wat voor zzp’ers, is het weer niet goed

zzp nieuws foto 6

Voorkomen dat werknemers en zzp’ers hun job kwijtraken als de gemeente mensen aan het werk zet met behoud van uitkering. Dat is wat het SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut beoogt met haar voorstel voor een wettelijk verplichte verdringingstoets.

Zo’n toets zou iedere keer moeten worden uitgevoerd als een gemeente afspraken wil gaan maken met bedrijven of instellingen over de inzet van mensen met een uitkering. Als het risico bestaat dat anderen daardoor hun betaalde werk kwijtraken, gaat het feest niet door.

Op zich klinkt dat sympathiek. Eigenlijk zou elke overheid zich altijd moeten afvragen welke neveneffecten een beleidsmaatregel kan hebben, voordat tot invoering wordt besloten. Maar aan de verdringingstoets van Karabulut zie ik te veel bezwaren om er voorstander van te zijn.

Sluimerknop

Principieel: een zelfstandige (met of zonder personeel) die wordt verdrongen als iemand uit de bijstand met behoud van uitkering aan het werk gaat, was waarschijnlijk toch al niet slim bezig.

Het idee van ondernemen is nu eenmaal dat je met een onderscheidend aanbod komt, met iets dat liefst uniek is of toch op zijn minst èn beter èn voordeliger. Wie het alleen van zijn lage prijs moet hebben, kan een wake-up call juist goed gebruiken. Een verdringingstoets werkt dan alleen maar als een sluimerknop, en dat moet je als ondernemer niet willen.

Nattevingerwerk

Praktisch, vervolgens: zoals Karabulut zelf ook al aangeeft, zal het niet eenvoudig zijn om vast te stellen of er in de praktijk verdringing plaatsvindt van zelfstandigen zonder personeel.

Wat zzp’ers doen voor wie, wordt nergens geregistreerd. Laat staan dat iemand er controleerbare prognoses over zou kunnen maken. Een verdringingstoets voor zzp’ers kan dus alleen maar op nattevingerwerk zijn gebaseerd. En daar schiet niemand wat mee op.

 

pierrespaninksHele artikel · Door: Pierre Spaninks (ZZP-expert) · Bron: Quote · 15/5/2016

Deel dit bericht via: