Door crisis en opkomst van zzp’er kwamen de lonen onder druk

CBS LOGO ZZPNIEUWSNLUit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek komt naar voren dat in de bouw de afgelopen jaren het loonaandeel enorm is gestegen. Werd in 2009 nog 90,7% van alle waarde die in de bouw werd vervaardigd uitgekeerd in de vorm van loon, in 2012 was dat 110,6% en rond dat niveau is de zogenaamde arbeidsinkomensquote, de aiq, ook blijven hangen.

Dat de loonsom de waarde van de bouwproductie ruimschoots overtrof, kan verklaren waarom er rond 2013 en 2014 zo veel bouwbedrijven over de kop gingen. De economen bij de Nederlandsche Bank vroegen zich echter af de kous daarmee af was. De aiq voor de bouw leek wel erg lang onhoudbaar hoog te blijven. De vraag was of er niet meer aan de hand is, of de op de gebruikelijke wijze berekende aiq nog wel een juiste weergave van de werkelijkheid geeft.

Inzet ZZP’ers

Want wat wil het geval? Juist in de bouw zijn de afgelopen jaren massaal zelfstandige werknemers te werk gesteld. Aannemers maken graag gebruik van hun diensten omdat ze flexibel inzetbaar zijn en omdat een zzp’er doorgaans een stuk minder duur is. Een zzp’er geniet bepaalde belastingvoordelen en daar maakt een werkgever vaak gebruik, of misbruik, van door die zzp’er een minder hoog loon te geven. Een stevige groei van het aantal zzp’ers moet de loonkosten in de bouw dus flink gedrukt hebben. Bij de berekening van de aiq wordt echter verondersteld dat zelfstandige werknemers gemiddeld hetzelfde loon verdienen als mensen in loondienst. Die aanname is inmiddels niet meer reëel.

Hele artikel · Bron: FD · 28/4/2016

Deel dit bericht via: