Het is definitief: de VAR verdwijnt

Door nieuwe wetgeving verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen vanaf dat moment hun arbeidsrelatie vastleggen in een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld. Zo is er zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie. De wijziging is onderdeel van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA). Er is een overgangsregeling voor bestaande VARs.

Beschikbare overeenkomsten

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de afspraken over hun arbeidsrelatie vastleggen in een overeenkomst. Hiervoor kunt u een modelovereenkomst, voorbeeldovereenkomst of een individuele overeenkomst gebruiken die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld. Zo heeft u vooraf zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden of te betalen. U kunt nu al werken met een beoordeelde overeenkomst.

U kunt overeenkomsten laten beoordelen door de Belastingdienst. De Belastingdienst publiceert ook regelmatig nieuwe goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten.

Overgangsregeling VAR

Tot de nieuwe wet officieel ingaat, is er een overgangsregeling.
Nog geen VAR, maar wel nodig?
Vraag dan een VAR aan bij de Belastingdienst. Dit geldt ook als u een VAR heeft, maar als u in 2016 onder andere omstandigheden of voorwaarden gaat werken. Of als u andere werkzaamheden dan uw huidige werkzaamheden gaat uitvoeren. Deze VAR is geldig tot de ingangsdatum van de nieuwe wet.

Is mijn VAR nog geldig?

De VAR die u heeft gekregen voor 2014 en 2015 kunt u ook in 2016 nog gebruiken. Maar alleen als u hetzelfde werk blijft doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden. Anders moet u een nieuwe VAR aanvragen. Deze VAR is geldig tot de ingangsdatum van de nieuwe wet.

Soorten VAR

De Belastingdienst kijkt naar verschillende zaken om te beoordelen welke VAR u krijgt. Bijvoorbeeld hoeveel klanten u heeft, of u zelf beslissingen neemt, aanwijzingen opvolgt en of u zelf de werkzaamheden moet verrichten. Afhankelijk van uw situatie krijgt u één van deze 4 soorten VAR:

VAR-wuo: winst uit onderneming

VAR-dga: werkzaamheden voor een vennootschap

VAR-row: resultaat uit overige werkzaamheden

VAR-loon: inkomsten uit een dienstbetrekking

Meer informatie over de verschillende soorten VAR ga naar kvk.nl

Bron: Kamer van Koophandel • 16/2/2016

Deel dit bericht via:

2 Reacties op Het is definitief: de VAR verdwijnt

  1. Maar als ik het goed begrijp is het absoluut geen verplichting om middels een overeenkomst op schrift te werken. Het is alleen een soort zekerheid maar als beide partijen elkaar vertrouwen en het altijd zonder deden is het toch helemaal niet nodig.

    Er wordt zo een ophef over gemaakt maar nergens staat dat het GEEN verplichting is. Graag wil ik van u horen of ik gelijk heb hierin. Dank u wel

  2. VARwarring

    1 mei aanstaande zal de veelbesproken afschaffing van de VAR dan werkelijk een feit zijn. Veel politiek gesteggel vooraf, tijdens de besluitvorming en waarschijnlijk ook achteraf. De eerste verwarring, twijfels en wenselijke verbeterpunten komen nu al naar voren.
    Ooit is de Verklaring Arbeids Relatie (VAR) in het leven geroepen om opdrachtgevers te vrijwaren van aanspraken op loonheffing en premies achteraf bij het inhuren van zelfstandigen. De zelfstandige die werkzaamheden uitvoert voor opdrachtgevers lieten hun fiscale zelfstandigheid beoordelen door de belastingdienst en kregen dan bij een positief oordeel een VAR verklaring. Hiermee in de hand konden zij bij de opdrachtgever aantonen fiscaal als zelfstandige te worden gezien, waarmee de opdrachtgever gevrijwaard was van mogelijke aanspraken op loonheffing en premies achteraf door de overheid. Daarmee lag dan immers vast dat de betreffende opdrachtnemer geen werknemer was en dat er dus geen dienstverband bestond. Ondanks dat ontstonden er situaties waarbij er vraagtekens gezet konden worden bij de werkelijke zelfstandigheid van een opdrachtnemer. Niet in de laatste plaats ontstonden deze situaties door het handelen van onze overheid. Enerzijds stelde de overheid randvoorwaarden voor een VAR op, bijvoorbeeld een minimaal aantal opdrachtgevers, terwijl anderzijds er afspraken met grote opdrachtgevers gemaakt werden over de uitzonderingen hierop. Zo werd er voor postbestellers die voor één grote post- en pakketdistributeur werkten een uitzondering gemaakt op het punt van het aantal opdrachtgevers. Ze reden immers alleen voor die ene opdrachtgever met instemming van diezelfde overheid. Vervolgens werden deze opdrachtnemers door de opdrachtgever steeds verder gebonden aan hun regels en richtlijnen. Ze waren soms zelfs verplicht de bestelauto bij de opdrachtgever te leasen. Dan kunnen er natuurlijk terecht vragen gesteld worden bij de mate van zelfstandigheid en is de stelling dat hier sprake is van een verkapt dienstverband heel goed te verdedigen. Tegen deze schijnzelfstandigheid moest wat gebeuren zo vonden de politiek en vakbonden. De VAR zou niet meer voldoen, zo was de conclusie omdat er ondanks de VAR toch nog sprake was van schijnzelfstandigheid. Dat dit niet kwam door het instrument maar door de wijze waarop er mee werd omgegaan werd gemakshalve snel vergeten. Modelovereenkomsten moeten nu voorkomen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid of van een verkapte dienstbetrekking.
    In no-time verschijnen er nu goedgekeurde modelovereenkomsten voor allerlei beroepen en diensten. De verscheidenheid is nu al zo groot dan menigeen door de bomen het bos niet meer ziet. Veel kwalijker is nog wel het feit dat er in een aantal modelovereenkomsten een clausule is opgenomen die het risico van mogelijke naheffingen van de overheid volledig bij de opdrachtnemer legt. Een heel opmerkelijke zaak omdat immers de modelovereenkomsten door de overheid verplicht worden gesteld om te voorkomen dat er überhaupt naheffingen kunnen komen. Als zelfstandig opdrachtnemer zou ik dat risico niet willen en inmiddels heeft ook de staatsecretaris erkend dat dit niet de bedoeling is en dat hier oplossingen voor moeten komen. Opvallend omdat deze zelfde minister heeft aangegeven dat er over het hele onderwerp goed over was nagedacht en dat het systeem toch echt zo snel als mogelijk moest worden ingevoerd. Zowel Tweede Kamer als ook Eerste Kamer stemde in. Ik vrees zonder echt goed in de gaten te hebben waarmee werd ingestemd. De onduidelijkheid en chaos wordt alleen maar groter vrees ik.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.