Houdt het nooit op! De SER verpest nu ook belangen van zzp’ers

pierre spaninks ZZP Expert - zzpnieuws-nl
ZZP-expert Pierre Spaninks helpt zelfstandige ondernemers zich te wapenen tegen regels en bureaucratie. Elke week geeft hij zijn mening op Quotenet.

 

Individuele pensioenpotjes, met een collectieve buffer voor de pensioenfondsen om op terug te vallen als het tegenzit. Dat is de richting waar de SER voor kiest als het gaat om de herziening van ons pensioenstelsel. Hoe zitten zzp’ers daarin? Niet.

Dat zelfstandigen op geen enkele manier in het bestaande stelsel passen, was een van de redenen om het op de schop te nemen. Maar in het toekomstbeeld dat de SER nu schetst, komen ze nog steeds niet voor.
Het voorstel gaat alleen maar over de pensioenen van werknemers in loondienst. Of er misschien ook iets moet worden geregeld voor zzp’ers en zo ja wat, die vraag heeft de SER voor zich uitgeschoven naar volgend voorjaar.

Dat is knap lullig voor die zzp’ers. Want hoe je wendt of keert: die gaan dus straks worden ingepast in een pensioenstelsel dat in zijn fundamentele ontwerp geen rekening houdt met hun bestaan, laat staan met hun behoeften en hun mogelijkheden.
Dat de SER de kans op een samenhangende aanpak heeft laten lopen is des te vreemder, omdat het adviesorgaan al in 2010 een mooie analyse publiceerde over de pensioenen van zzp’ers. Daarbij werd zelfs een aantal maatregelen voorgesteld om althans de belangrijkste knelpunten op te lossen.
Natuurlijk: de SER bestaat in overgrote meerderheid uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, en het hemd is nader dan de rok. Maar er zit ook een aantal kroonleden in. Die worden geacht gevoelige kwesties als deze te bekijken vanuit een breder perspectief, los van gevestigde belangen.

Hele artikel · Bron: Quotenet · 22/5/2016

Deel dit bericht via: