Individueel versus Collectiviteit

Uitdagingen voor de toekomst van ZZP´ers

´In 2020 zullen er in Nederland waarschijnlijk 2 miljoen zzp´ers zijn. De grootste zorg hierbij ligt niet bij de zzp´ers, maar bij de werknemers in vaste dienst. Veel werk is al aan het verdwijnen: managementlagen worden op dit moment uit organisaties gesneden. Bankmedewerkers staan met tienduizenden op straat, omdat hun werk geautomatiseerd is. Deze mensen zullen opnieuw moeten uitvinden waar hun kracht ligt en van welke betekenis zij kunnen zijn voor de maatschappij. Hoe zij als zzp´er zelfstandig in staat zijn om een inkomen te genereren. Een stap die veel zzp´ers al hebben gezet.´

Zzp’ers: divers beeld

Uit resultaten van recent onderzoek van KIZO, het Kennis Instituut Zelfstandig Ondernemerschap, blijkt dat:

  1. 20 % van de zzp´ers zichzelf prima redt en voldoende tot goed inkomsten heeft.
  2. 37,1 % van de zzp´ers gebruikt netwerken om opdrachten te verkrijgen en te professionaliseren.
  3. 35 % heeft structureel begeleiding nodig, een structuur waarbinnen werk binnenkomt en opleiding geregeld (cooperatie, bemiddelingsbureau).
  4. 7,2 % van de zzp´ers redt het niet. (Bron KIZO 2015)

Op beleidsniveau vraagt dit om andere interventies dan de nu gangbare. Het is geen wonder dat de VVD en de PvdA er samen wat betreft de zzp´ers nog niet uit zijn gekomen. Het is geen of-of, maar en-en.

collectiefDe succesvolle zzp´ers

De eerste groep zzp´ers lijkt zich prima te redden. Zij vragen om beleid met ruimte voor ondernemerschap. De kanttekening moet hierbij wel gemaakt  dat slechts 20 procent van de ondervraagde Amsterdamse ZZP´ers ´de potentie heeft tot het ontwikkelen van ondernemerschap´. De meeste zzp´ers blijken zelfstandige professionals te zijn, die bij verschillende werkgevers hun opdrachten uitvoeren.

De netwerkers: krachtiger collectief naar buiten

Voor de andere groepen geldt dat zij meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wat betreft de tweede groep, de netwerkers, ziet hij dat dit vooral mensen tussen de 40 en 50 jaar zijn. De effectiviteit van hun netwerken staat volgens Witvliet nog in de kinderschoenen. Hier ligt een uitdaging om veel meer samen te werken en elkaars netwerken te benutten en ook om als collectief krachtig naar buiten te treden.

Groep 3 en 4: Behoefte aan ondersteuning blijft

Waar de UWV vroeger werkcoaches had en de zzp´ers een half jaar de gelegenheid om voor zichzelf te beginnen met behoud van uitkering, heeft de bezuinigingdrift deze faciliteiten behoorlijk uitgekleed. Er blijkt toch er behoefte aan te blijven bestaan. Dit geldt zowel voor de zzp´ers die niet goed zijn in netwerken en/of administratie. Hier kunnen coöperaties of gildes meerwaarde hebben.

Maar zorgwekkend is de kleine groep (7,1%) die momenteel aan het verzuipen is, omdat ze diep in de schulden en-of sociale problemen verkeert. Je werk is tegenwoordig je identiteit. Het kan zwaar vallen deze te verliezen. Witvliet noemt Paul Verhaeghe die hier het boek ‘Identiteit’ heeft geschreven.

Hele artikel · Bron: ZiPconomy • 4/1/2016

Deel dit bericht via: