LTO werkt aan modelovereenkomst ZZP-ers voor de agrarische sector

LTO is momenteel bezig met het ontwikkelen van een modelovereenkomst voor de agrarische sector. In de loop van maart vindt hierover opnieuw overleg plaats met de Belastingdienst. Het advies aan agrarische zzp’ers en opdrachtgevers is om dit model af te wachten, alvorens zelf een model voor te leggen aan de Belastingdienst. Zij kunnen dan eerst beoordelen of de modelovereenkomst voor hen passend is.

lto_zzpnieuwsVanaf 1 mei wordt de VAR voor zzp’ers afgeschaft. Daarvoor in de plaats treedt de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking. In plaats van de VAR zal er worden gewerkt met modelovereenkomsten waardoor opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf hun arbeidsrelatie kunnen laten beoordelen door de Belastingdienst. In deze overeenkomst staat omschreven op welke manier en onder welke omstandigheden opdrachten worden uitgevoerd. De Belastingdienst zal deze overeenkomsten beoordelen voor wat betreft de vraag of er loonheffing en premies sociale verzekeringen moeten worden ingehouden. De opdrachtgever en de opdrachtnemer hebben dan vooraf zekerheid en kunnen in principe niet achteraf met een naheffing loonheffing geconfronteerd worden. Belangrijk is wel dat de overeenkomst in de praktijk exact zo uitgevoerd moet worden als deze is vastgelegd.

Hele artikel · Bron: AgriHolland · 1/3/2016

Deel dit bericht via: