Politiek ontdekt ZZP’er

zzpnieuws-nlzzper

ZZP’ers waren tot voor kort een tijdelijk verschijnsel dat, in de verwachting van de beleidsmakers en politici, vanzelf zijn weg zou vinden. Dit blijkt uit een recentelijk onderzoek over de rol en positionering van ZZP belangenbehartiging in Nederland.

Top of mind
Het onderzoek, uitgevoerd door het Kennisinstituut Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO), laat zien dat de ZZP’er tot voor kort niet “top of mind” was in de beleidsvorming. Opvallend is dat bij grote maatschappelijke issues als pensioen de ZZP’er wel in beeld is gekomen; dit is echter niet vanuit het perspectief van de ZZP’er zelf, als wel voor het aanjagen van het maatschappelijk debat.

In de afgelopen maanden is de aandacht voor de ZZP’er in politiek en pers significant toegenomen. Dit maakt de observaties ten aanzien van de belangenbehartiging van ZZP’ers alleen maar meer relevant.

Standpunt
Over het algemeen zijn beleidsmakers en Kamerleden waarderend over het feit dat de representatieve ZZP belangenbehartigers op belangrijke dossiers een gezamenlijk standpunt innemen. Tevens geven zij aan dat het hen zou helpen als dit standpunt helder en meer consistent wordt gecommuniceerd.

Vertegenwoordigd
De ZZP’ers die deelgenomen hebben aan het onderzoek, willen zich vertegenwoordigd voelen. Opvallend is dat dit ook geldt voor ZZP’ers die geen lid zijn van een belangenbehartiger. De belangrijkste aanleiding om zich aan te sluiten bij een ZZP organisatie, is voor 65% van de ZZP’ers om een gemeenschappelijk ZZP-geluid uit te dragen naar Politiek Den Haag.

Onafhankelijk
Onderzoeksleider prof. dr. mr. Leo Witvliet: “Hoewel het adagium voor veel zelfstandig ondernemer lijkt te zijn “ik regel het zelf wel”, wil de ZZP’er zichtbare invloed in Den Haag. Vanuit dit perspectief is het verklaarbaar dat de verbinding met grotere organisaties als FNV, CNV, VNO-NCW of MKB-Nederland als positief wordt gezien. Tegelijkertijd wil de ZZP’er een duidelijke onafhankelijke positie in het maatschappelijk debat en een zichtbare eigen vertegenwoordiging in de SER.”

Bron: deOndernemer · 20/11/2014

Deel dit bericht via: