PvdA pleit voor verplichte verzekeringen ZZP’ers, is dat wenselijk?

PvdA pleit voor verplichte verzekeringen ZZP’ers

pvda_zzpnieuws-nlPvdA Kamerlid Roos Vermeij pleit vandaag (26-11-2014) bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor verplichte verzekeringen voor zelfstandigen. Met name een arbeidsongeschiktheidsverzekering zou voor de ZZP’ers verplicht moeten zijn zo schrijft de Volkskrant. Vermeij: “Het afgelopen decennium zijn we doorgeschoten in de waardering van keuzevrijheid en individualisering, waarbij je zelf dingen moet regelen. Wij zijn daar als PvdA misschien teveel in meegegaan”.

Volgens de PvdA is er te weinig geregeld voor de ZZP’ers. Nu ca. 11% van de beroepsbevolking ZZP’er is wordt het tijd om te kijken naar een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Volgens Vermeij zijn de bestaande verzekeringen enorm kostbaar waardoor veel zelfstandigen niet of te weinig verzekerd zijn. “Dat is op te lossen met een verplichte verzekering”, maar Vermeij heeft nog geen idee hoe dat er uit moet zien.

Reactie Stichting ZZP Nederland

Het is goed dat de discussie over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op gang komt. In Nederland zijn veel zelfstandigen die de hoge premies niet willen betalen of nauwelijks kunnen betalen terwijl er ook betaalbare verzekeringen zijn voor gezonde mensen. Maar daarnaast is er een groep die niet verzekerbaar is vanwege leeftijd of een medische achtergrond waardoor de verzekeraar de ZZP’er niet accepteert. Het UWV heeft een verzekering die iedereen accepteert, mits de zelfstandige zich aanmeldt binnen een periode van dertien weken na de start. Vanuit ZZP Nederland stimuleren wij deze UWV oplossing, maar dat lost de bestaande probleemgevallen niet op.

Verplichte verzekeringen eerder al mislukt (WAZ)

Tegelijkertijd zal een verplichte verzekering voor zelfstandigen op veel verzet stuiten omdat men juist voor de vrijheid van ondernemen heeft gekozen. Daarnaast herinneren veel zelfstandigen zich nog de exorbitant hoge premies die men moest betalen voor de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen (WAZ). Iedere zelfstandige moest verplicht een premie van 8,8% van het inkomen betalen voor een zeer lage uitkering (op bijstandsniveau). De zelfstandigen hebben daar veel geld voor betaald en niemand heeft daar iets van terug gezien toen de WAZ werd afgeschaft. Het opnieuw invoeren van een eerder mislukt plan zal dus niet gaan werken.

Het zou beter zijn om de instroom bij het UWV te verruimen waardoor niet te verzekeren zelfstandigen ook verzekerd kunnen worden in het collectief waar ze al jarenlang (voorheen als werknemer) hebben meebetaald. Om niet alleen maar verzekerden te krijgen die direct gaan claimen kan gedacht worden aan een wachttijd in het eerste jaar van de verzekering.

Een collectieve verzekering kan ook een oplossing zijn, maar dan voor alle werkenden in Nederland, ongeacht of men werknemer, werkgever of ZZP’er is. Als een basisverzekering tegen een lage premie met vrijwillige aanvullingen naar keuze en/of behoefte. Hierdoor kan iedereen verzekerd worden, zijn de arbeidsrisico’s voor werkgevers om personeel aan te nemen minder groot en kunnen ook alle zelfstandigen verzekerd worden. Misschien kan er onderscheid gemaakt worden in de verplichting, er zijn bijvoorbeeld veel zelfstandigen die niet van het inkomen afhankelijk zijn, voldoende spaargeld hebben of die bewust voor het risico kiezen, moet je die dan verplicht verzekeren?

Reacties zijn welkom!

Bron: ZZP Nederland · 26/11/2014

Deel dit bericht via: