Spellingadvies voor zzp’ers

schrijven_zzpnieuwsWaarom is het zzp’er en niet ZZP’er, z.z.p. of zzp-er?

Zoals in de meeste afkortingen staan er in zzp’er geen punten, zo schrijft Onzetaal.nl in een taaladvies.

Punten worden alleen gebruikt in ‘echte afkortingen’, zoals z.g.a.n. (zo goed als nieuw), die eigenlijk alleen maar op papier als afkorting voorkomen en voluit worden uitgesproken.

Ook hoofdletters zijn onjuist, aldus de site. Die worden namelijk alleen gebruikt in eigennamen, zoals AZ en LUMC en in veel medische en technische termen (DSL, ISBN). Ook worden hoofdletters gebruikt om onduidelijkheden te voorkomen (IT) en in een paar ingeburgerde gevallen (EHBO).

Achtervoegsel

Hoewel het achtervoegsel -er strikt genomen overbodig is, wordt het toch gebruikt omdat een zelfstandige zonder personeel door iedereen zzp’er wordt genoemd en niet zzp.

Het wordt niet geschreven als zzper omdat het letter voor letter wordt uitgesproken en ook niet als zzp-er omdat het een afleiding is en er dan tussen de afkorting en het achtervoegsel geen koppelteken maar een apostrof wordt gebruikt.

Ook werkwoordsvervoegingen zijn afleidingen, wat onder meer de vormen zzp’en, zzp’t en zzp’de oplevert. In het voltooid deelwoord ge-zzp’d is wel een koppelteken te vinden.

Ook in samenstelling met zzp komt een koppelteken voor, zoals in zzp-hypotheek, zzp-opdracht en zzp-tarieven. Ook zzp’erslening en zzp’erspensioen zijn mogelijk.

Bron: NU • 2/05/2014

Deel dit bericht via: