Vakbond gaat in overleg met omroep over zzp-onrust

De vakbond FNV Kiem gaat in spoedoverleg met directeur Paul Römer van de publieke omroep NTR, naar aanleiding van de onrust over freelancers die in de toekomst mogelijk als schijnzelfstandigen kunnen worden aangemerkt. De NTR maakte in december aanstalten om zijn freelancers onder te brengen bij allerlei intermediairs, omdat de omroep vreesde voor aansprakelijkheidsrisico’s die zouden ontstaan onder een nieuwe zzp-wet.

De omroep kwam deze week onder een vergrootglas te liggen in de Eerste Kamer, en werd daar onderdeel van het debat over de vraag of de nieuwe wet wel proportioneel is. Onder meer D66 toonde zich zeer kritisch. De grote onzekerheid en marktverstoring die ontstaat met de invoering, zouden niet in verhouding staan tot de omvang van het probleem dat ermee bestreden wordt: de schijnzelfstandigheid.

In verlegenheid

Uiteindelijk slaagde staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD) er niettemin in om voldoende steun te verwerven. NTR-baas Paul Römer werd daarbij en passant in verlegenheid gebracht, toen Wiebes refereerde aan een gesprek waarin Römer hem verteld had dat inschakeling van tussenpersonen ‘niet te maken had met het verdwijnen van de VAR’, en dat berichtgeving daarover in het FD ‘niet conform de werkelijkheid’ zou zijn.
NTR had de nieuwe wetgeving echter wel degelijk aangevoerd als reden om bijvoorbeeld zelfstandige cameramensen op afstand te zetten via bemiddeling, zo erkent Römer desgevraagd. Römer zegt nu dat de brief die zijn organisatie daarover verstuurde ‘prematuur’ was. De communicatie daarover is volgens hem ‘uit de hand gelopen’, omdat de omroep nog helemaal niet in detail wist wat de gevolgen van het vervallen van de VAR zou zijn. Inmiddels weet Römer dat het ‘niet zo’n vaart loopt’ met het risico dat de omroep loopt.
Vlucht

De vakbond FNV wil meer duidelijkheid van de NTR daarover, en maakt zich ook zorgen over de bezuinigingen die de omroep zou willen realiseren op zzp-inhuur. Bestuurder Peter van den Bunder is er al met al nog niet gerust op. ‘De tarieven zijn al niet hoog in de branche’. Over de indirecte inhuur zei Den Bunder: ‘NTR krabbelt onder druk nu een beetje terug. Natuurlijk zal Römer niet direct tegen Wiebes zeggen dat hij de wet wil omzeilen.’

De vlucht naar tussenpersonen door opdrachtgevers speelde dinsdag een belangrijke rol in het Kamerdebat over de afschaffing van de VAR. D66-senator Alexander Rinnooy Kan noemde het NTR-voorbeeld ‘een hoogst onwenselijk neveneffect’ en voor de PVV, die dinsdagavond de doorslag gaf bij aanvaarding van Wiebes plan, was het zelfs het hoofdpunt van zorg.
Intermediairs

Wiebes benadrukte dat ‘niemand een intermediair hoeft in te schakelen’, als opdrachtgevers na het vervallen van de VAR zelf medeverantwoordelijk worden voor het vermijden van schijnconstructies. Er is volgens hem zekerheid vooraf als ze werken volgens een door de fiscus goedgekeurd contract.

Volgens hem is het niet wenselijk als het vervallen van de VAR het aantrekkelijker maakt om een intermediair in te schakelen. ‘Dat is niet wenselijk en niet logisch. Intermediairs zijn ook ondernemingen en moeten zich op dezelfde manier aan de wet houden.’ Overigens meent Wiebes dit zogenoemde ‘payrolling’ in veel gevallen met andere dingen te maken heeft dan zijn Wet deregulering beoordeling arbeidsovereenkomst (DBA).

Bron: FD.nl • 27/1/2016

Deel dit bericht via: