Verzoek aan Staatssecretaris Wiebes: Intrekken Wet DBA

Open brief aan de Staatssecretaris van Financiën

de heer ir. E. D. Wiebes

Onderwerp: Verzoek intrekken Wet DBA

Nieuwegein, 24 september 2016

Geachte heer Wiebes,

Met de invoering van de WDBA – Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties – heeft u veel onrust veroorzaakt bij zzp’ers en bij ondernemingen die zzp’ers inzetten op hun projecten.

Ik schrijf u deze brief met het dringende verzoek deze wet in te trekken.
Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. De arbeidsmarkt staat hoog op het prioriteitenlijstje van de politieke partijen. Aannemelijk is dat binnen afzienbare tijd de arbeidsmarkt ingrijpend wordt hervormd. De huidige wetgeving sluit op geen enkele manier aan bij de nieuwe inzichten voor een duurzame arbeidsmarkt.

Geachte heer Wiebes, waarom dan nu al dat gedoe met de WDBA?

Zelfstandigen verliezen hun werk
Uw bedoeling is om met deze wet schijnconstructies te voorkomen, maar helaas heeft de wet ook onbedoelde neveneffecten. Zo blijkt uit onderzoek – uitgevoerd in opdracht van de ABU/Bovib – dat na invoering van de wet 58 procent van de opdrachtgevers minder vaak een zzp’er inhuurde. Het neveneffect is dus dat zelfstandigen hun werk kwijtraken, doordat een individuele zelfstandige nauwelijks aan de gestelde voorwaarden uit het modelcontract kan voldoen.

Daarnaast is de WDBA voor meerdere uitleg vatbaar, de wet brengt meer administratieve lasten met zich mee en ze verhoogt het risico op naheffingen. Opdrachtgevers zullen daardoor hun toevlucht zoeken in payrollconstructies en nulurencontracten.
Nederland kent momenteel 2 miljoen flexwerkers waarvan 1,4 miljoen zzp’ers en freelancers. De meeste zelfstandigen kiezen uitdrukkelijk voor het ondernemerschap. Zij ontwikkelen zich tot de expert die ze willen zijn en verkiezen vrijheid boven het gezag van een werkgever. De WDBA dwingt freelancers echter in een loondienst, terwijl werknemerschap natuurlijk nooit een plicht kan zijn. Lees verder…

Door Wessel van Alphen (Directeur IT Staffing)

Door Wessel van Alphen (Directeur IT Staffing)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele artikel · Bron: Blogit.nl · 24/9/2016

Deel dit bericht via: