“Voorstellen hervorming belastingstelsel helpt vangnet zzp’ers om zeep”

De voorstellen voor een ‘beter belastingstelsel’ maakt het voor zzp’ers straks vrijwel onmogelijk nog een financiële buffer op te bouwen. Daarvoor waarschuwen de zelfstandigenorganisaties Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en Beroeps Organisatie Kunstenaars. “De coronacrisis heeft eens te meer aangetoond dat zzp’ers die buffer bitter hard nodig hebben.”

Hele artikel · 24/5/2020 · Bron: ZipConomy

Deel dit bericht via: