VVD: ZZP’ers zijn echte ondernemers

VVD eens met standpunt ZZP Nederlandvvd_zzpnieuws_nl

De VVD stelt in een persbericht dat men zich op het standpunt stelt dat ZZP’ers echte ondernemers zijn, die wel degelijk een toegevoegde waarde voor onze economie hebben. Tevens stelt de VVD dat ZZP’ers wel degelijk recht hebben op fiscale aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Dat is een mooie opsteker voor de grote groep bewuste zelfstandigen die voortdurend onder vuur liggen van het kabinet.

Hieronder het persbericht:

ZZP’ers zijn echte ondernemers

Zelfstandigen zonder personeel zijn echte ondernemers. Daar kan wat de VVD betreft geen enkel misverstand over bestaan. Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) zetten hun talenten en creativiteit om in de flexibiliteit en de productiviteit die we nodig hebben om onze welvaart te vergroten. ZZP’ers leveren zo een grote bijdrage aan de welvaart van ons land. Zij ondernemen voor eigen rekening en risico en moeten zelf zorgen voor hun pensioen en verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daar staan – geheel terecht! – fiscale voordelen tegenover zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Soms laait de discussie over die fiscale voordelen voor ZZP’ers op. De VVD vaart in die discussie op een helder kompas: ZZP’ers die voor eigen rekening en risico zelf hun boontjes doppen, verdienen de ruimte om te ondernemen, en zeker geen straf. Wat de VVD betreft is er geen fundamenteel probleem met ZZP’ers, maar wel met de zware lasten en verplichtingen waar werkgevers tegenaan lopen als zij iemand in vaste dienst willen nemen. Zaken als de loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratieverplichtingen na arbeidsongeschiktheid maken werkgevers kopschuw om mensen een vast contract te geven. Natuurlijk moet schijnzelfstandigheid worden aangepakt. Want schijnconstructies stralen negatief af op de hardwerkende zelfstandigen die er zelf in vrijheid voor kiezen om te ondernemen en hun bedrijf te laten groeien. De ZZP’er is geen probleem, maar een broodnodige oplossing.

Reactie ZZP Nederland:

Het is fijn dat steeds meer politici zich opstellen achter de standpunten van Stichting ZZP Nederland. Dit bleek al tijdens het overleg met Kamerleden over de voorgenomen vervanger van de VAR-verklaring: de webmodule BGL. Met twee simpele aanpassingen kan de huidige var verbeterd worden en meer effectief zijn.

Tijdens dat overleg heeft ZZP Nederland gesteld dat de problemen met schijnconstructies niet worden veroorzaakt door de ZZP’ers maar door werkgevers die geen mensen aan durven te nemen. Werkgevers vinden de arbeidsrisico’s voor het aannemen van personeel te groot, evenals de kosten die werkgevers bovenop het brutoloon moeten betalen. Werkgevers willen een meer flexibele schil om die in te zetten bij drukke perioden binnen het bedrijf.

De nieuwe Wet werk en zekerheid, waardoor men personeel na twee termijnen (in plaats van drie) in vaste dienst moet nemen zorgt voor nog meer terughoudendheid om mensen aan te nemen. Werkgevers proberen daarom op allerlei manieren mensen in te huren, hetzij via uitzendbureaus, via payrollconstructies of via bemiddeling van zelfstandigen. Inderdaad, daar zijn schijnconstructies bij, maar die zien we overal, zelfs bij de ministeries. Het afgeven op een kleine groep ZZP’ers bezorgt de ondernemende ZZP’ers een slechte naam en dat is onterecht.

Bron: ZZP Nederland / VVD • 31/10/2014

Deel dit bericht via: