Wat loont met de Wet DBA meer, een eenmanszaak of een BV?

besloten vennootschap - eenmanszaak zzp

Wordt het een eenmanszaak of BV? Wie een eigen onderneming begint moet kiezen voor een rechtsvorm. De invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) heeft voor veel zelfstandigen de keuze weer doen opspelen. Niet altijd gemakkelijk, want juridische, fiscale, en ook zuiver commerciële factoren moeten tegen elkaar worden afgewogen. Over de belangrijkste verschillen, voordelen en nadelen van beide rechtsvormen.

Omslagpunt eenmanszaak naar BV

De meeste ondernemers beginnen vanuit een eenmanszaak. Wie succes heeft  en groeit stapt vaak over naar een BV. Het ligt dan ook voor de hand om daar een glijdende schaal tussen te plaatsen met een punt waarop de ene vorm de voorkeur krijgt boven de andere vanuit fiscaal oogpunt. Dit “fiscale omslagpunt” is het punt waarop de gemiddelde belastingdruk op je inkomsten lager wordt in een andere rechtsvorm dan in je huidige rechtsvorm. Het fiscale omslagpunt is vaak het eerste uitgangspunt om te bepalen of het verstandig is om over te stappen naar een andere rechtsvorm. Daarna wordt gekeken naar juridische en commerciële overwegingen. De fiscale regels in een notendop:

  • Voor wie een eenmanszaak heeft zijn alle inkomsten belast in box 1 volgens het schijventarief. Daarvoor gelden een aantal erg gunstige aftrekposten, maar die gelden vooral in de eerste drie jaar van de onderneming en onder een aantal belangrijke voorwaarden.
  • Als je vanuit een BV werkt ontvang je een vergoeding ofwel via loon ofwel via dividend. Voor beide vormen geldt een andere vorm van belastingheffing. De “dividendroute” wordt voor maximaal 42% belast, de “loonroute” voor maximaal 52%. Een ondernemer doet er dus verstandig aan om zijn loon zo laag mogelijk te houden en zijn winst, voor zover hij die niet wil aanwenden voor verdere ontwikkeling van zijn bedrijf, zoveel mogelijk aan zichzelf uit te keren als dividend. Het “loont” dus om zoveel mogelijk via de dividendroute uit te keren. De Fiscus weet dit uiteraard ook. Er zijn daarom regels opgesteld voor de minimale hoogte van het salaris dat je als DGA aan jezelf kunt uitkeren. Dit is afhankelijk van onder andere de financiële situatie van je BV en het soort werk dat de BV verricht.

Enerzijds is er dus de eenmanszaak met aantrekkelijke aftrekposten. Anderzijds is er de BV waaronder omstandigheden een behoorlijk gedeelte van de geldstroom kan worden uitgekeerd via de gunstige dividend route. Aan de hand van de uitkomst van die vergelijking kan het omslagpunt worden vastgesteld. Meestal ligt dit punt bij een jaarwinst van tussen de €100.000 en €150.000. Dit kan pas preciezer worden vastgesteld na een beoordeling van  specifieke omstandigheden.

Hele artikel · Bron: Zipconomy (Rick Schmitz, FIRM24) · 18/7/2016

Deel dit bericht via:

1 Reactie op Wat loont met de Wet DBA meer, een eenmanszaak of een BV?

  1. We worden gewoon genaaid

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.