Weg met de papieren muur tussen zzp’ers en werknemers!

De basale rechten en plichten moeten voor alle werkende Nederlanders, ongeacht contractvorm, hetzelfde worden.

papier in brand - zzpnieuws-nlHet moet afgelopen zijn met de rechtsongelijkheid op de arbeidsmarkt, constateerden we hier vorige maand (VN 06). Hoe dan, was uw – terechte – vraag. Waar moet het heen met de Nederlandse arbeidsmarkt? En wat is het probleem precies? Het probleem is dat deze arbeidsmarkt tweedeling bevordert doordat er geen ‘gelijk speelveld’ is. Afhankelijk van het type contract geldt een specifieke set van rechten en plichten. De verschillen tussen zzp’ers, flexwerkers en vaste dienstverbanden zijn groot. Te groot. Denk aan de zzp’er. Diens snelle opkomst is gedreven door belastingvoordeel en de mogelijkheid legaal de plicht tot het meebetalen aan collectieve voorzieningen als WW, arbeidsongeschiktheid en pensioen te ontduiken. Hierdoor staat er ‘een papieren muur’ tussen de zpp’er en de ‘gewone’ werknemer, waarbij de zzp’er voor opdrachtgevers op de korte termijn financieel veel aantrekkelijker is. Het resultaat: honderdduizenden mensen die niet zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, die geen aanvullend pensioen opbouwen en wier enige vangnet de bijstand is.

Of denk aan de flexwerker. Hoewel het aantal banen stijgt, krijgt haast niemand meer een vast contract. Er staat dus ook zo’n papieren muur tussen de mensen met een tijdelijk contract en die met een vast contract, waarbij de flexwerker financieel aantrekkelijker is. Jonge mensen krijgen geen vaste contracten meer, bouwen alleen nog waardeloze mini-pensioentjes op en werkgevers investeren niet in hun opleiding.

Die papieren muren moeten weg. Hoe? Laten we beginnen met een eindbeeld. Ideaal zou zijn dat iedere Nederlander die zich wil verhuren dit doet binnen één helder kader van rechten en plichten. Het lijkt tegenstrijdig, maar als we een antwoord willen op de vele manieren waarop mensen nu met elkaar samenwerken, dan zullen we de basale rechten en plichten moeten uniformeren: uniforme regelingen voor ontslagvergoeding, arbeidsongeschiktheidsverzekering, loon- en inkomstenbelasting en pensioen. Ook wettelijke kaders als het minimumloon, de Arbo- en de Arbeidstijdenwet zouden voor iedereen moeten gelden.

Lees het hele artikel · Bron: Blendle / Vrij Nederland · 23/3/2016

Deel dit bericht via:

1 Reactie op Weg met de papieren muur tussen zzp’ers en werknemers!

  1. Zzper ontduiken het meebetalen aan sociale voorzieningen ? Huh, daar zetten wij zelf geld voor opzij. Als we geen werk hebben betalen wij dat zelf en gaan niet om WW vragen. Ziekte is voor eigen rekening. AOV daar betaal ik een hoge premie voor. Pensioen zet ik zelf geld voor opzij
    Dus ja, we betalen geen sociale voorzieningen maar we vragen ook nergens om. Mogen daar dan aub wat fiscale voordeeltjes tegenover staan !

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.