Wiebes en zijn eigen Belastingdienst hanteren verschillende criteria rond (schijn)zelfstandigheid

Foto: rijksoverheid.nl

Doe je als interimmer hetzelfde werk als een werknemer? Dan ben jij ook werknemer. 

Met wat horten en stoten gaf de Belastingdienst vorige week een Webinar over de Wet DBA voor opdrachtgevers.  In die uitzending werd voor het eerst openbaar en expliciet duidelijker hoe de Belastingdienst zelf omgaat met criteria welke situaties nu wel of niet als zelfstandig worden beoordeeld.  Zo werd duidelijk hoe de Belastingdienst aankijkt tegen ‘tijdelijke vervanging’. Een zelfstandige die tijdelijk wordt ingezet op een reguliere functie. Voor zwangerschapsvervanging bijvoorbeeld (dat geval werd besproken), maar die casus is eenvoudig door te trekken naar een overbruggingsopdracht (totdat een vast iemand is gevonden) of ziektevervanging.

De heren van de Belastingdienst zijn uitgesproken. Wanneer iemand een reguliere functie vervult en hetzelfde werk doet als anderen in loondienst, dan is zo iemand in de regel niet zelfstandig maar is er een arbeidsrelatie. Een lijn die overigens consequent is met het standpunt dat de  Belastingdienst achter de schermen hanteert in de overleggen met brancheorganisaties en inhurende organisaties.

Opvallend is dat dit standpunt fors scherper  is dan wat Staatssecretaris Wiebes altijd heeft doen voorkomen.

Criteria schijnzelfstandigheid Wiebes

Wiebes heeft het in  debatten voor de Wet DBA altijd gehad over de 2 tot 14% schijnzelfstandigheid die via de Wet DBA bestreden kon worden. Daar was niemand op tegen. Die cijfers komen uit dit rapport. Wellicht goed om nog eens de criteria  er bij te halen uit dat rapport en wat volgens de onderzoekers bepaalt of er wel of niet sprake is van schijnzelfstandigheid:

  • Een beperkt aantal opdrachtgevers op jaarbasis (drie of minder); 
  • Het uitsluitend werken via een bemiddelingsorganisatie; 
  • De werktijden worden door de opdrachtgever bepaald; 
  • De zzp’er voelde zich beperkt tot redelijk beperkt in de planning en uitvoering van de opdracht.

Bij deze criteria ontbreekt nadrukkelijk de vergelijking met werkzaamheden die ook door mensen in loondienst gedaan worden.

Hele artikel · Bron: ZiPConomy · 18/4/2016

Deel dit bericht via: