‘Zorgverleners kunnen door als zzp’ers’

zzpnieuws-nl_zorg

Zelfstandige zorgverleners kunnen vanaf 1 januari vrijwel zeker via zorginstellingen zorg in natura verlenen, zonder dat sprake is van een dienstbetrekking. Belangenorganisatie BTN, namens de zorginstellingen, en FNV Zelfstandigen denken hiervoor binnenkort modelovereenkomsten af te ronden. ‘De verwachting bestaat dat de ministeries van Volksgezondheid en Financiën de modelovereenkomsten eind januari 2015 goedkeuren’, schrijven de twee organisaties in een brief die vandaag uitgaat.

‘Wij hadden dit traject graag ruim voor aankomende jaarwisseling afgerond. Dat is helaas niet gelukt’, schrijven BTN en FNV. ‘Echter, daar is een goede reden voor. Met de modelovereenkomsten wordt niet alleen een dienstbetrekking tussen de zorgverlener en de zorginstelling uitgesloten, het is tevens de bedoeling dat deze zullen gelden als een collectieve Beschikking Geen Loonheffingen (BGL). Bij een juist gebruik van de modelovereenkomsten is het aanvragen en het controleren van een BGL derhalve niet meer nodig. Dit levert een aanzienlijke administratieve lastenverlichting op voor zowel de zorgverleners als de zorginstellingen. Het is van belang dat de modelovereenkomsten nauwkeurig worden ingericht. Zorgvuldigheid gaat in dit kader boven snelheid.’

Fiscale belemmeringen opgeheven

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden volgens BTN en FNV de fiscale belemmeringen opgeheven om als zzp’er via thuiszorginstellingen te werken. ‘Het kabinet geeft aan dat voorafgaande aan de inwerkingtreding van de Wkkgz geanticipeerd kan worden op deze nieuwe wetgeving. Dit standpunt zal in een Kabinetsbrief voor het kerstreces richting de Tweede Kamer nogmaals bevestigd worden.’

Om fiscaal te kwalificeren als ondernemer moet overigens wel aan een aantal eisen worden voldaan. Dat betreft jurisprudentie rond de duurzaamheid en de omvang van de werkzaamheden, de organisatie van kapitaal en arbeid, de grootte van de bruto-baten, de winstverwachting, het lopen van ondernemersrisico en dergelijke.

Bron: FD · 10/12/2014

Deel dit bericht via: