ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw wijzen BGL webmodule af in Tweede Kamer

webmodule lost niets op

Het invoeren van een webmodule ter vervanging van de huidige VAR-verklaring is een niets toevoegende maatregel die ZZP’ers en opdrachtgevers alleen maar tot last is. Dat is de conclusie die Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw op 29 oktober aan de Kamerleden Ziengs (VVD), Mulder (VVD), Vos (PvdA), Omtzigt (CDA), Van Weijenberg (D66) en Van Dijck (PVV) hebben overgebracht. VAR

Tijdens het rondetafelgesprek met de Kamerleden bleek al snel dat geen van de ZZP-organisaties, werkgeversorganisaties, Actal en hoogleraar Stevens vertrouwen heeft in de effectiviteit van de webmodule, die gaat bepalen of men wel of niet als zelfstandige beoordeeld kan worden. Men was allemaal van mening dat het invoeren van een webmodule een forse administratieve overlast zal zijn, voor terughoudendheid bij opdrachtgevers zal zorgen en even onbetrouwbaar zal zijn als de huidige VAR-verklaring.

Vooraf hadden de gezamenlijke ZZP-organisaties Zelfstandigen Bouw, ZZP-Nederland, PZO en FNV-ZZP een position paper ingeleverd met standpunten en opmerkingen.

Eerst denken dan doen

Johan Marrink heeft namens Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw er op aangedrongen dat men eerst een duidelijk moet maken wat eigenlijk een schijnconstructie is, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat de gevolgen zijn van het terugdringen van het aantal schijnconstructies.

Marrink: “zolang men geen idee heeft om hoeveel mensen het gaat en men afgaat op schattingen tussen 2% en 14% is het onverstandig om hierop beleid te maken. Bovendien moet eerst gekeken worden waarom er schijnconstructies zijn en waarom het aantal zelfstandigen zo hard groeit. Blijkbaar durven werkgevers geen werknemers aannemen vanuit angst voor de verplichtingen en lasten die steeds hoger worden voor de werkgevers.

Daarnaast vinden we het onacceptabel om de betreffende mensen die in hun eigen inkomen voorzien zonder te moeten leven van een uitkering af te schilderen als profiteurs en schijnzelfstandigen. “Als we deze mensen morgen brodeloos maken zijn er nog steeds geen banen voor beschikbaar en is de bijstand de enige strohalm voor deze mensen. Daarnaast zorgt het voortdurend afgeven op ZZP’ers voor een slecht imago van deze grote groep hardwerkende mensen.”

Hetzelfde effect kan ook bereikt worden door de huidige VAR te vereenvoudigen tot één model en de malafide werkgevers aansprakelijk te stellen bij misbruik.

Bron: ZZP Nederland • 30-10-2014

Deel dit bericht via: