ZZP-probleem onderwijs sector hardnekkig

Een oplossing voor een slepend conflict in het hoger onderwijs leek dan toch dichtbij. Financiën en de hogescholen stelden samen ‘standaardcontracten’ op voor ZZP’ers in onderwijspraktijk. Maar toch weer niet. Men is intussen weer terug bij af.

onderwijs_zzpnieuwsDe moeizame en langdurige gesprekken op bestuurlijk niveau leidden enige tijd geleden tot een stap vooruit. Men bleek aan beide kanten bereid tot tegemoetkomingen. De belastingdienst was bereid de inzet van ZZP’ers in het HBO niet primair als oneigenlijk gedrag van instellingen te zien. De hogescholen waren bereid onheldere constructies te saneren met gestandaardiseerde contracten te gaan werken.

Weer bij nul

In technisch overleg werden zulke contracten ontworpen en men kwam tot twee typen daarvan. Daarmee zou men in prakrijkonderdelen van het onderwijs en onderzoek mensen uit het beroepenveld gericht in dienst kunnen nemen. Met name de kunstopleidingen zouden voor specifieke projecten, instrumenten en producties hun experts uit de artistieke flexibel kunnen blijven betrekken binnen het onderwijs.

ScienceGuide verneemt, dat de technische oplossing door Financiën alsnog is afgekeurd. “We kunnen weer bij nul beginnen,” klinkt het onthutst in de kunstsector. De consequenties zijn dan ook aanzienlijk. Men zal gedwongen zijn het aantal vast aangestelde docenten nog scherper te beperken en tijdelijke contracten zo te bewaken dat men niet verplicht kan worden de betrokken medewerkers een vast contract aan te bieden. De toppers in de beroepspraktijk, niet alleen in de kunsten zullen afgeschrikt worden zich in te zetten voor het HBO, zodat de kwaliteit van het onderwijs en die van de verbinding met de praktijk en professies eerder omlaag dan omhoog zal gaan.

De creatieve industrie sloeg hier vorig jaar al alarm over vanwege het feit, dat “wanneer de interpretatie van de Belastingdienst van de gezagsverhouding tussen onderwijsinstelling en praktijkdocent leidt tot het verplicht aangaan van een arbeidsovereenkomst, een deel van deze belangrijke groep docenten voor het creatieve onderwijs verloren [zal] gaan.”

“In de creatieve disciplines zijn leerkrachten uit de creatieve beroepspraktijk – gerenommeerde creatieve ondernemers, specialisten op een bepaald gebied en aanstormende talenten – essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs én de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Er zijn momenteel veel creatieve ondernemers, ontwerpers, architecten, muzikanten, film, game- en reclamemakers, verbonden aan een hogeschool of universiteit. Zij brengen relevante kennis uit de praktijk over aan studenten en brengen daarmee bovendien het plezier in ondernemerschap over.”

Bron: ScienceGuide.nl · 14/3/2016

Deel dit bericht via: