Zzp’er, geniet van de kerstborrel. Het is misschien wel je laatste!

champagne

Nee deze blog gaat niet over de gezondheid van zzp’ers, al is dat ook een belangrijk thema. Ik wil het hebben over hoe je je als zzp’er het beste kunt wawet deregulering arbeidsrelatiespenen tegen de controle-praktijk van de Belastingdienst onder de nieuwe wet DBA, die de opvolger van de VAR regelt.
Zoals bekend, gaat deze wet uit van het gebruik van goedgekeurde modelovereenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarin beide partijen regelen dat er geen sprake is van een dienstverband. Maar hoe gaat de fiscus dat nu controleren en beoordelen in de loop van 2016, ervan uitgaande dat de Eerste Kamer de wet op 26 januari 2016 gaat aannemen?

Controle bij opdrachtgever
In de praktijk zal de controle zich in eerste instantie richten op de opdrachtgever. De inspecteur komt voor een controle op bezoek in de kantoren en werklocaties van de opdrachtgever en bekijkt dan ook de overeenkomsten die worden gebruikt voor de ingehuurde zzp’ers. Worden de hierin gemaakte afspraken ook in de praktijk echt nagekomen?

Gevolgen voor zzp’ers
Maar wat betekent dit nu voor de zzp’er? Als de Belastingdienst oordeelt dat de opdrachtgever eigenlijk werkgever is, dan is de zzp’er dus eigenlijk een werknemer, in elk geval in relatie tot déze ‘opdrachtgever’. Alle zzp’ers bij deze organisatie worden dus in de slipstream van de controle bij de opdrachtgever beoordeeld.

De kans is gelukkig niet groot dat op de zzp’er de naheffing en boetes kunnen worden verhaald door de ‘opdrachtgever’, al is het nooit verstandig om in een overeenkomst van opdracht als zzp’er akkoord te gaan met deze mogelijkheid. Maar dat geldt nu ook al.

Wat zijn dan wel de mogelijke consequenties voor de zzp’er? Die zitten vooral in de fiscale ondernemersvoordelen voor ondernemers, zoals de zelfstandigheidsaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Als de zzp’er eigenlijk in dienst is, dan kan hij niet voor deze uren ook ondernemer zijn. Bij een grote opdracht haalt hij dan wellicht niet het urencriterium voor de zelfstandigheidsaftrek. En als dat 4 jaar geleden het geval was, dan zal de fiscus gemakshalve de aanslagen van de afgelopen 4 jaar corrigeren en mag de zzp’er in een bezwaarschrift gaan aantonen dat het allemaal wel klopte.
Maar ook bij de berekening van de omzetbelasting blijkt achteraf dat er ten onrechte BTW is afgetrokken en kan er met terugwerkende kracht door de Belastingdienst worden gecorrigeerd in zo’n situatie.

Hele artikel · Bron: ZiPconomy · 16/12/2015

Deel dit bericht via: