Zzp’er nog steeds beschouwd als minderwaardige arbeidskracht

Zzp’er nog steeds beschouwd als minderwaardige arbeidskracht, met grote economische gevolgen

vardbaDe politiek lijkt er ook met de nieuwe wet DBA niet in geslaagd om de verschillen tussen vaste werknemers en flexwerkers zuiver te definiëren. Met de introductie van de wet DBA komt er per 1 mei een einde aan de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Er was veel kritiek op de VAR, onder meer omdat die in de praktijk niet goed past bij de feitelijke rol en positie van zzp’ers.

Ook in de nieuwe wet wordt helaas teruggevallen op gekunstelde schijnformuleringen, die in de praktijk door hun onduidelijkheid onvermijdelijk tot problemen gaan leiden. Wat mij betreft is het inmiddels onbegrijpelijk dat zzp’ers – juridisch en feitelijk – niet de status krijgen die zij verdienen. Een status die aansluit bij de realiteit van het economisch verkeer. Wetgeving die tot op heden werd geformuleerd en geïmplementeerd lijkt vooral ingegeven door de angst voor misbruik en schijnconstructies. In de praktijk wordt echter in een ruime meerderheid van de gevallen netjes gewerkt met meer dan redelijke uurtarieven en wordt wet- en regelgeving gerespecteerd en nageleefd.

Ingewikkelde constructies

Wij zien nu al in de praktijk dat de grootste werkgevers van ons land zich het hoofd breken over hoe zij moeten omgaan met de nu ontstane situatie. Zij zitten helemaal niet te wachten op ingewikkelde constructies en worden in een positie gedwongen waarbij het bijna gevaarlijk is om mensen in te huren. Terwijl zij in veel gevallen nu juist keihard mensen nodig hebben. Het behoeft geen toelichting dat een sfeer van achterdocht en angst bij het mobiliseren en inrichten van een optimale en noodzakelijke workforce (macro)economisch zeer onwenselijk is. De politiek heeft momenteel de schijn tegen dat zij bang zijn voor ondermijning van het bestel, door de steeds groter wordende groep zelfstandigen die geen premies afdragen. Dat is erg kortzichtig. Laten we eens kijken naar de realiteit.

Hele artikel · Bron: HRpraktijk · 16/3/2106

Deel dit bericht via: