Zzp’ers helpen elkaar steeds vaker bij ziekte

Broodfonds-ZZP-nieuws

Het aantal zzp’ers dat elkaar financieel helpt als ze langdurig ziek zijn, is de afgelopen tien jaar gegroeid van praktisch nul naar bijna 9.000. Via zogenoemde broodfondsen hebben ze vorig jaar bijna 5 miljoen euro bij elkaar gespaard. Daarvan is in 2015 1,4 miljoen uitgekeerd aan zieke collega’s.

Daarmee is het broodfonds een beperkt gebruikt, maar groeiend alternatief voor de 1,2 miljoen zzp’ers van wie hooguit eenderde is verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Verzekeringen vinden ze doorgaans te duur en te ingewikkeld omdat chronisch zieken en ouderen te maken hebben met allerlei uitsluitingsclausules. De broodfondsen, waarvan er inmiddels tweehonderd zijn, laten zien dat een groeiende groep zelfstandigen behoefte heeft aan een eenvoudige verzekering tegen ziekte.

Het principe is simpel: groepen van maximaal vijftig zzp’ers zetten maandelijks individueel een bedrag op een aparte spaarrekening. Wie langer dan een maand ziek is krijgt een schenking van zijn collega’s uit de groep. De hoogte van de uitkering varieert van 750 tot maximaal 2.500 euro per maand en is afhankelijk van de maandelijkse inleg van respectievelijk 33,75 tot 112,50 euro.

Risico’s

De zzp’er bepaalt zelf welk risico hij wil afdekken. Dat hangt samen met de vaste lasten die een ondernemer heeft, zegt Biba Schoenmaker van de overkoepelende BroodfondsMakers, die de administratie van alle fondsen doet. ‘De een moet de huur van een pand betalen, een ander heeft een partner op wie hij kan terugvallen.’ De broodfondsen zijn veelal regionaal georganiseerd, waardoor alle leden elkaar kennen. Zzp’ers uit vrijwel alle sectoren doen mee aan hetzelfde broodfonds, inclusief ‘zware’ beroepen uit de bouw en zorg. Door de gemêleerde samenstelling van het ledenbestand spreiden de fondsen de risico’s. In de gezondheidszorg en filmindustrie bestaan wel enkele ‘beroepsbroodfondsen’ waarvan alle leden in dezelfde bedrijfstak werken. Broodfondsuitkeringen vallen binnen de schenkingsregels van de Belastingdienst.

Het kabinet is er nog altijd niet in geslaagd een oplossing te vinden voor het hoge aantal onverzekerde zzp’ers. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 hebben alle partijen hun stellingen al betrokken. Zo heeft het CDA een plan gelanceerd voor een verplichte basisverzekering, maar lopen organisaties als ZZP Nederland te hoop tegen welke verplichting dan ook.

Hele artikel · Bron: Volkskrant · 23/6/2016

Deel dit bericht via: