ZZP’ers investeren meer in opleidingen dan werknemers in loondienst

ZZP’ers investeren meer in opleidingen dan werknemers in loondienst. De verschillen zijn beperkt, maar ze gelden op alle opleidingsniveaus. Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van de Intelligence Group. Elk kwartaal in 2015 hebben we gevraagd aan zzp’ers of zij de in de afgelopen 3 jaar een certificaat hebben gehaald op een opleiding hebben gevolgd. In totaal heeft Intelligence Group 818 zzp’ers in 2015 ondervraagd in het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). 22,4% gaf daarop het antwoord ‘ja’. Een cijfer dat nagenoeg in alle kwartalen gelijk bleef. Voor medewerkers in loondienst ligt dat cijfer op 21%.

img_6796.jpeg Hogere opleiding, meer vervolg

Gewogen naar het aantal zzp’ers in Nederland betekent dat dat in totaal bijna 200.000 zich middels opleidingen bijgeschoold in de afgelopen drie jaar. Uitgaande van de crisistijd toch een laag aantal, zeker als je meerekent dat genoeg zzp’ers problemen hadden om de eindjes aan elkaar te knopen.

Hoog opgeleide zzp’ers hebben tot drie keer vaker een opleiding gevolgd dan laag opgeleide zzp’ers. Onder academische zzp’ers is de scholingsbereidheid het hoogst met 31% (hoger opgeleiden in loondienst ligt dat op 27%). Tussen mannen en vrouwen zit er een behoorlijk verschil. Waar een kwart (25,2%) van de vrouwelijke zzp’ers een opleiding volgde, lag dat bij mannen op 18,5%. Ook analyses op leeftijd laten een interessant verschil zien. Van de zzp’ers tot 50 jaar, deed gemiddeld een kwart een opleiding. Bij de 50-plussers lag dit op 18%

Hele artikel • Bron: ZiPconomy • 15/2/2016

Deel dit bericht via: