Zzp’ers vrezen naheffing bij schijnconstructie

De organisaties van zelfstandigen zonder personeel (zzp) zien nog de nodige uitvoeringsrisico’s bij de vervanging van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Tegelijkertijd vinden ze het nieuwe instrumentarium van modelcontracten ‘voldoende robuust’ om daar op korte termijn mee van start te gaan.
 
VAR
In een brief aan de Eerste Kamer, die dinsdag de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) behandelt, zeggen de samenwerkende zzp-organisaties wel dat het ‘niet meer dan redelijk’ zou zijn om rekening te houden met de vertraagde besluitvorming.
 
Overgangsperiode
 
Staatssecretaris Eric Wiebes wil het nieuwe stelsel op 1 april laten ingaan met een overgangsperiode tot 1 januari 2017. Volgens de zzp-vertegenwoordigers, die nauw betrokken waren bij het plan, had daarvoor al een intensieve voorlichtingscampagne moeten beginnen.
 
Er zijn 500.000 VAR’s in omloop, waarmee opdrachtgevers van zzp-ers worden gevrijwaard van eventuele aansprakelijkheid voor het afdragen van loonbelasting of premies werknemersverzekeringen.

In het nieuwe stelsel vervalt die ‘ongeclausuleerde vrijwaring’. Maar FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw, de Stichting ZZP Nederland en PZO-ZZP signaleren ook dat de wet bijeffecten heeft die moeten worden opgelost.

Zo moet de praktijk nog leren hoe de naleving van de vooraf door de fiscus getoetste overeenkomsten wordt gecontroleerd en geïnterpreteerd. Dat brengt onzekerheid in de markt mee.

Hele artikel · Bron: FD · 25/1/2016
Deel dit bericht via: