ZZP’ers vrijgesteld van Soka-Bau melding in Duitsland

Standaard vrijstelling ZZP’ers voor betaling vakantiegeld onder voorwaarden

Door de inspanningen van de stichting Nedubex in haar relatie tot Soka-Bau Wiesbaden is nu voor het eerst succes behaald voor met name de Nederlandse ZZP’ers. Soka-Bau Wiesbaden beheert het vakantiegeld in Duitsland voor alle werknemers die vallen onder de Duitse bouw CAO, dus ook de buitenlandse werknemers.

soka-bau_logo_zzpnieuws-nl

Valt men niet onder de Duitse bouw CAO, dan kan een ontheffing worden aangevraagd bij Soka-Bau. Aangezien ZZP ‘ers vaak werkzaamheden verrichten in de Duitse bouw zonder gebruik te maken van eigen personeelsleden, vallen deze zelfstandige dus niet onder de Duitse bouw CAO, en krijgen dus een vrijstelling. De stichting Nedubex heeft nu met Soka-Bau afgesproken dat deze beroepsgroep standaard is vrijgesteld voor de afdracht van het vakantiegeld naar Soka-Bau.

Let wel: de ZZP’er moet kunnen aantonen tijdens een bouwplaatscontrole dat hij een contract heeft met zijn opdrachtgever en dat hij geen personeel in dienst heeft.

Bron: ZZP Nederland / Nedubex · 26/11/2014

Deel dit bericht via: