Uitbuiten van zzp’ers nu officieel goedgekeurd

Onze favoriete staatssecretaris Wiebes van zzp’ers en schijnconstructies geeft vandaag antwoord op vragen over de mogelijke schijnzelfstandigheid van pakketbezorgers van PostNL. Zijn dat nou zelfstandigen of hebben zij (zoals de rechter eerder oordeelde) gewoon een dienstbetrekking? En als de staatssecretaris nog steeds bij het standpunt blijft dat PostNL-pakketbezorgers zelfstandigen zijn, werkt dat dan geen misstanden in de hand? Blijven werkgevers dan bepalingen opnemen die schijnzelfstandigheid in de hand werken? 

postnl

Wiebes kan zich helaas niet uitlaten over individuele gevallen, want dat zou in strijd zijn met de algemene wet inzake rijksbelastingen. Maar, zegt de staats, onder de huidige VAR en per mei onder de nieuwe DBA-regeling geldt het volgende: ‘De verplichting om de arbeid “persoonlijk” te verrichten is net als het betalen van loon aan de werknemer en het bestaan van werkgeversgezag een wezenlijk kenmerk van een arbeidsovereenkomst’. Als niet aan één van deze voorwaarden wordt voldaan, dan is er geen arbeidsovereenkomst.

Hele artikel · Bron: Das Kapital • 4/2/2016

Deel dit bericht via: